• Pamlock

    Password management for paranoid workgroups

Pamlock?

Pamlock är en lösenordshanterare för arbetsgrupper designad med största fokus på säkerhet i form av konfidentialitet, tillgänglighet och spårbarhet.

Pamlock (Password Manager Lockdown) lagrar konfidentiell data krypterad med nycklar som endast finns tillgängliga på användares smartkort och en administrativ arbetsstation som alltid skall vara offline, det vill säga aldrig inkopplad på något datornätverk.

Skyddad data lagras eller hanteras aldrig i klartext av Pamlock-servern. Inte heller hanterar servern nyckelmaterial som krävs för dekryptering av sådan data. Ett av produktens främsta designmål är att skydda konfidentiell data även i händelse av ett lyckat intrång på server eller databas.

I dagsläget stöder vi endast befintliga användare. Pamlock kan komma att erbudas kommersiellt eller som open source i framtiden.